Twoja szkoła:LSE Wrocław, LSE Wrocław

direction

Matura z języka angielskiego

Angielski dla młodzieży

Wykwalifikowani nauczyciele
Podejście komunikatywne
Anglojęzyczne środowisko na zajęciach

Egzamin dla wszystkich absolwentów szkół

Matura to polski egzamin z materiału objętego programem nauczania wybranych przedmiotów w szkołach średnich. Świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na uczelnie wyższe. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów.

Podczas kursu przygotowującego do matury z języka angielskiego powtórzymy i usystematyzujemy cały materiał, którego wymagać będzie matura z języka angielskiego. Będziemy bazować na wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Będziemy rozwiązywać zadania na rozumienie ze słuchu, na czytanie ze zrozumieniem, na doskonalenie umiejętności językowych (słowotwórstwo, parafraza zdań, uzupełnianie luk), ćwiczyć pisanie, powtarzać kluczowe zagadnienia gramatyczne oraz ćwiczyć formy wypowiedzi, które pojawiają się na egzaminie ustnym.

Matura A
zostało  10 
Pt 17:30-19:00
218 PLN za 4 tyg

początek

04.09.23

trwa

8 mies.